PREMIUL CONCURSULUI EXCEPTIONAL SPARKAUF

30 IANUARIE – 14 MARTIE 2018

In acest inceput de an, compania SC MIBAPO GROUP  SRL doreste sa isi arate aprecierea fata de clientii sai, in acest sens, organizand in perioada  30 IANUARIE – 14 MARTIE 2018,o campanie de recompensare de tip concurs, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, specificate in continuare.

 Prevederi generale:

Campania promotionala de tip concurs se va derula sub prevederile prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la acest concurs, orice persoana este de acord si respecta termenii si conditiile desfasurarii acestuia, prezentate in regulament, orice situatie contrara conducand la neacordarea premiului in cauza, oferit de Organizator.

Organizatorul concursului este societatea SC MIBAPO GROUP SRL, cu sediul social in Sibiu, str. Parc Tineretului, nr. 4, jud. Sibiu, cod fiscal 35883320, J32/481/2016, reprezentata de catre dl. Michael Stuhler – administrator.

Locul de desfasurare al concursului. Concursul se organizeaza online, pe www.sparkauf.ro, cu scopul de a stimula vanzarile si nu implica din partea participantilor nicio plata suplimentara.

Durata concursului. Inscrierea si participarea la concurs se desfasoara in perioada 30 IANUARIE – 14 MARTIE 2018. Concursul poate fi prelungit sau modificat de catre Organizator printr-un act aditional la prezentul regulament.

Dreptul de participare la concurs. Poate participa la prezentul concurs orice persoana fizica cu domiciliul sau cu resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani si achizitioneaza online de pe www.sparkauf.ro orice produs, in perioada desfasurarii prezentului concurs.

Participarea la concurs se face prin indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

1.Share postarii referitoare la acest concurs – mentionata pe pagina de Facebook “Sparkauf”;

2.Like paginii de facebook Sparkauf;

3.Comanda efectuata si ridicata de minim un produs de pe site-ul www.sparkauf.ro

*Neindeplinirea de catre participant a oricareia dintre conditiile mai sus mentionate, atrage decaderea acestuia din dreptul de a participa la acest concurs.

            Premiile acordate

In cadrul concursului, premiul va  fi acordat  unui singur participant. Extragerea castigatorului, dintre participantii inscrisi, in mod valabil, in perioada 30 ianuarie – 14 MARTIE 2018, se va face online, live prin random.org, pe data de 15 martie 2018, la ora 14:00.

Taxe si impozite

Orice obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul  revin  in exclusivitate castigatorului.

Participantii au dreptul de interventie asupra datelor putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte.

In conditiile de mai sus participantii pot, totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

Participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, in mod gratuit, la cerere si urmatoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor cu caracter personal, prelucrarea, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare se face fara respectarea legii. Cererea va fi intocmita in forma scrisa, va contine justificarea solicitarilor, va fi datata si semnata.

Prin acceptarea premiului castigat, castigatorul este de acord ca numele sau si premiul acordat, sa fie facute publice. Acordarea premiului castigat se face pe baza de semnatura a formularului pus la dispozitie de catre firma de curierat din partea Organizatorului.

Castigatorul va intra in posesia premiului, in urma livrarii acestuia de catre Organizator, prin intermediul firmei de curierat colaboratoare.  Identificarea castigatorului se va face in baza actului de identitate valabil.

Castigatorul are libertatea de a accepta sau nu premiul.

Castigatorul va putea intra in posesia premiului numai dupa confruntarea datelor de identificare astfel cum au fost ele completate pe site la efectuarea comenzii de achizitie a oricarui produs, conform prezentului regulament, cu datele dintr-un act de identitate valabil si numai in baza semnarii formularului de inmanare a premiului.

Neridicarea premiului de catre castigatorul concursului, dupa ce acesta a fost pus la dispozitia castigatorului ( livrare prin intermediul firmei de curierat), de doua ori consecutiv, atrage decaderea acestuia din toate drepturile referitoare la premiu, iar premiul neridicat va ramane la dispozitia organizatorului.

Cheltuielile (de livrare) privind intrarea in posesia premiului castigat sunt in sarcina Organizatorului.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alt premiu si nici nu este posibila acordarea contravalorii in bani total sau partial a acestuia sau alte obiecte in schimbul acestuia.

In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

Organizatorul poate decide modificarea sau incetarea prezentului concurs din orice motiv, inclusiv, dar fara a se limita la aparitia unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, si care justifica incetarea sa.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs vor fi rezolvate pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Organizatorul are dreptul sa refuze onorarea premiului sau sa pretinda returnarea lui in cazul in care acesta a fost obtinut prin frauda sau se descopera ulterior ca participarea s-a facut fara respectarea prevederilor prezentului regulament. Prin participarea la prezentul concurs, clientii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament.

*La acest concurs nu pot participa angajatii SC MIBAPO GRUP SRL si rudele acestora de gradele I, II, III si IV.